Dunia lulu

projecten in India

Home

Inleiding
Sponsoring
Wie zijn wij 
English

Met het zetten van onze krabbels onder de stichtingsakte is Dunia Lulu (betekenis: Wereld Parel) sinds februari 2017 officieel een feit. Ons doel is leer-werkprojecten op te zetten voor jongeren met een beperking en andere kwetsbare mensen in de armste delen van India. 

We zijn super enthousiast en hopen dat enthousiasme over te brengen op vele anderen. Dan is het mogelijk om met steun van velen,   jongeren met een beperking in India uitzicht op een betere toekomst te bieden. Daarvoor willen we in eerste instantie een leer-werkplaats in Pushkar, in het noordelijk deel van India, starten.


De basis voor Dunia Lulu is gelegd door Maria Loman. Ze werd in 2008 bij haar bezoek aan India getroffen door de armoede en leefomstandigheden van gehandicapten. Eenmaal terug in haar woonplaats Ootmarsum besloot ze met speciale acties en verkoop van Indiase (vloer)kleden op kunstmarkten geld in te zamelen voor aanschaf van materialen en gezondheidsartikelen voor opvangcentra in India. Deze spullen worden ter plekke in de dorpen in India gekocht, zodat ook plaatselijke, kleine ondernemers en winkeliers ervan profiteren. Om de activiteiten grootser aan te pakken en een officiëler tintje te geven, heeft Maria Loman met Trudy Vloothuis en Anita Eissink, beiden uit Oldenzaal, Dunia Lulu opgericht.

 

Op deze website doen we in woord en beeld verslag van de verschillende activiteiten in Nederland en bestemming van de opbrengst in India. Want we willen alle gulle gevers kunnen garanderen dat het geld goed wordt besteed. Daarvoor reizen we ook regelmatig  – op eigen kosten – naar India.


We zijn heel erg blij met alle steun bij de officiële oprichting van onze stichting. Zoals van oud-notaris Wim Gaalman en notariskantoor Bart Riteco uit Oldenzaal.Sponsoring

Wilt u met uw bedrijf, school, organisatie of privé ons ondersteunen, dan is dat zeker mogelijk! Wij zijn graag bereid om informatie en voorlichting te geven d.m.v. foto's en filmmateriaal. Contactadres: [email protected]    Telnr:0620058762


Ons bankrekeningnummer is NL90 RABO 03168 15470

t.n.v. Dunia lulu 


kvk :68140371

ANBI status  RSIN/ fiscaal nummer 857318317
Bestuur

Aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het bestuur op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Geen van de bestuursleden en/of vrijwilligers ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Voorzitter Maria Loman                                                                                                                                                                                 

Maria werkt als orthopedagoog in voortgezet speciaal onderwijs in .Almelo.Ze is voormalig jobcoach. Door het reizen door India werd de interesse gewekt om ook in India wat te doen voor mensen met een beperking. Zij is al sinds 2008 bezig met ondersteuning van verschillende projecten in India voor mensen met een beperking en nam het initiatief om deze stichting te beginnen.

Secretaris Cootje Hommels

Cootje werkt als ambulant begeleider in het speciaal onderwijs in Almelo. Daarvoor was ze vele jaren werkzaam in verschillende woongroepen binnen De Twentse Zorgcentra, een grote organisatie in het oosten van het land voor mensen met een verstandelijke beperking. Via Maria kwam ze in contact met de stichting Dunia Lulu. Haar drijfveer is dat elk kind recht heeft op onderwijs.

Penningmeester Anita Eissink                                                                                                                                                             

Anita heeft vroeger gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking.Nu is ze gastouder van twee kinderen.

In 2015 is ze met Maria naar India geweest om een aantal projecten te bezoeken. Deze bijzondere ervaring was een aanleiding om meteen ja te zeggen toen Maria haar vroeg samen met Trudy deze stichting te beginnen en de hulp professioneler op te pakken.

Mahaveer Gurjar  bestuurslid

Mavi is eigenaar van Hotel Diamond in Pushkar .Daarnaast is hij sociaal werker. Hij zit namens het bestuur ook in de stichting Jyotirgamay in Pushkar .Met deze stichting werken we nauw samen aan een nieuwe school c.q. arbeidstrainingscentrum voor mensen met een beperking. Mavi heeft het dakterras van Hotel Diamond beschikbaar gesteld voor een Dunia Lulu café. Hier werken mensen met een beperking. Mavi begeleidt deze mensen.

Dunia Lulu

Dunia Lulu (meaning: World Pearl) has been officially established since March 2017. Our goal is to set up learning projects in the poorest areas of India, for young people with disabilities and other vulnerable people.

We want to convey our great enthusiasm to many others and hopefully, with their support, it will be possible to offer a better future to disabled young people in India. In the meantime we want to start a Vocational Training Centre in Pushkar, in the northern part of India.

In 2008, when Maria Loman visited India, she was affected by the poverty and living conditions of the disabled people she met there . Once back in her home town of Ootmarsum, she decided to raise money for the purchase of materials and healthcare products for shelters and schools in India by special fundraising and sales of Indian (floor) rugs. The items are locally bought in India, so that small businessmen and retailers also benefit and so the basis for Dunia Lulu was laid. In order to expand the activities and give an official touch, Maria Loman set up Foundation Dunia Lulu together with Trudy Vloothuis and Anita Eissink.

Because we want to reassure every generous donor that the money we raise through our various fundraising activities in the Netherlands, is spent properly in its Indian destination, we travel regularly to India, at our own expense, to check on this and we report back regularly on our website. So we can guarantee that the funds we raise will be spent in a responsible way.

Our newest project Richa school in Pushkar

In Pushkar there is a school for mentally impaired people who Ved Prabha Sen (28) has housed in her own home. Ved Prabha Sen is a young, enthusiastic teacher and mother of three children. Together with her husband, she has organised a part of her relatively small home for education of the mentally impaired . She is supported by family, friends and acquaintances, who have set up the Jyotirgamay Seva Santsthan Foundation. After our visit to her school in April 2017, we decided to support her initiative.

In collaboration with Ved Prabha Sen and the Jyotirgamay Foundation, we want to set up a new school building and Vocational Training Centre for people with learning disabilities. Currently there are 35 students (mostly children) in Ved Prabha Sen’s school/house, she also has a number of former students that received vocational training one of whom recently got a job at a factory. In the new building we will create more opportunities for adults through vocational training, so that after school they have a job and can earn their own money. To enable closer working on the project, Maria Loman, on behalf of the Dunia Lulu foundation has joined the Jyotirgamay Seva Sansthan Foundation. Our counterpartner in India, Mavi Gurjar, will also be part of this collaboration.

Before the construction of the new Vocational Training Centre, we we donated money for a roof and partition to extend the school with three classrooms. The new extension is removeable and can be used for the new building.

Jyotirgamy Seva Sansthan Foundation has now applied to the Indian government for a piece of land for the Vocational Training Center (VTC) in Pushkar. So this year we are raising money for the school building and to support the land purchase through fundraising in The Netherlands.

Wilt u ons steunen ? Graag!

Ons bankrekeningnummer is NL90 RABO 03168 15470

t.n.v. Dunia lulu

ANBI status  RSIN/ fiscaal nummer 857318317